2018 05 12 – 19 Maljorka


2018 Dipolis kelione – Maljorka adventures
Maršrutai:

Torrent Pareis II sudėtingumo kategorija

Mortitx III sudėtingumo kategorija

Na Mora III sudėtingumo kategorija

Na Mora

Trumpai tariant, tai buvo trumpa pažintis ir patirtis su kanjoningu. Draugas paprašė supažindinti klubiečius su kanjoningu. Mūsų buvo daug, laiko mažai, tai ką spėjome, tą spėjome. Penkis kartus keliavau, kolektyvas po tris. Mūsų buvo 24.

Rolo nuotraukos čia


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s